Finlandiya Vizesi

Başvuru Merkezi

Nerelerdeyiz

  • Ankara
  • Antalya
  • İzmir
  • İstanbul
  • Gaziantep

Finlandiya Vize İşlemleri

Tüm vize işlemleriniz için...

Finlandiya Aile Birleşimi

Ücretsiz telefon desteği:

Online Randevu

Finlandiya Aile Birleşimi

Finlandiya aile birleşimi vizesi evli olan kişiler adına geçerli olan bir vize kategorisidir. Finlandiya sınırları içerisinde bulunan Türkiye yetkilileri, ülkenin mevzuatına uyumlu olması dahilinde sadece Türkiye ülkesinin sınırları içerisindeki vatandaşlar arasında evlenme işlemlerini uygulamaktadır. Evlenmeye karar veren kişilerin herhangi birinin Çifte uyruklu olması dahilinde evlenme akdi yetkili makamlar içerisinde yapılmamaktadır. Yetkili makamlar ise nikah işlemlerine sadece baş konsolosluk binası içerisinde gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Finlandiya ülkesinin sınırları içerisinde evlenmek isteyen kişilerin ise, Finlandiya ülkesinin aile birleşimi adına kişi şahsen konsolosla beyan etmesi gerekmektedir.

 

Birçok dilde yazılmış olan doğum kâğıt örneğinin bulunması, başvuru yapacak olan kişilerin bekar olduklarını ve evlenmelerinde herhangi bir olumsuz sebebin bulunmadığına dair bir ibraz dilekçesinde yetkili makamlara sunmaları gerekmektedir. Türkiye ülkesinin sınırları içerisinde yer alan ve buradan verilmiş olan doğum belgesi makamları içerisinde kaymakamlık ve Valiliklerin sayesinde temin edilebilmektedir. Ancak Apostil damgası bunun beraberinde beyan edilmesi gereken en önemli unsurlardan sadece bir tanesidir. Noterden alınmış olan bir belgenin herhangi başka bir ülkede, yetkili kurumlarda geçerli olarak onaylanmış olmasını gösteren bir belgedir.

 

Apostil Belgesi Nedir?

Ayrıca yurtdışına götürülecek olan bir çok resmî evrak adına Apostil damgalı tercüme kesinlikle başvuru evrakları arasında bulunması gereken en önemli evraklardan sadece bir tanesisin. Kişilerin iş ve eğitim amacı sebebiyle yurtdışında gerçekleştirecek oldukları başvurularda, başvuru yapan şahsa ait bir diplomanın noter yeminli tercümanlık bürosuna bağlı bir şekilde, yeminli tercüman tarafınca gerçekleştirilmesi talep edilmektedir. 

Bu kişilerin iş ve eğitim nedeni amacı ile yurtdışında gerçekleştirecek oldukları başvurularda ise başvuru yapacak olan kişiye ait bir diplomanın noter yeminli tercümanlık bürosuna bağlı bir şekilde tercüman tarafından gerçekleştirilmesi talep edilmektedir. Çünkü bu belirtilenlerin yanı sıra, Apostil belgesi başlığının ise Fransızca bir dilinde olması da en önemli noktalardan bir tanesidir.

 

Geçmiş bir tarih yıllarında yapılmış olan uluslararası belge kapsamı dahilinde Apostil alma zorunluluğunu getirmesi ile birlikte, anlaşmaya imza atacak olan ülkelerden Türkiye Vatandaşı olan kişilerin yurtdışında belgesinin geçerliliğini Apostil sayesinde sağlamaktadır. Apostil belgeleri ise, Türkiye ülkesinin sınırları içerisinde yetkili valilikler ve Kaymakamlıklar tarafından yapılmaktadır. Apostil belgesinin Türkiye ülkesinin sınırları içerisinde yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlarının onaylamasından daha sonra, seçilmiş olan ülkenin Türkiye içerisinde bulunan elçilikleri tarafından da onaylanması oldukça büyük bir etkendir. Noter tasdikli Apostil belgesi, sadece Noterin bulunmuş olduğu kaymakamlık tarafından alınabilmektedir.

 

Noter yeminli çevirinin ise gerçekleştirilmesinden daha sonra, Kaymakamlıklar taraflarınca Apostil belgesinin mühürlü bir şekilde ilgili ülkenin yetkili kurumlarından götürülmesi gerekmektedir. Apostil belgesinin içeriği ve hazırlanma şekli ise tüm ülkelerde aynı prosedüre tabi tutulmaktadır. Apostil belgesinin alınmasından daha sonra, Kaymakamlıklar yetkili kişilerden herhangi bir ücret talebinde bulunmamaktadır. Ancak tercüme noter işlemleri adına yapılacak olan bütün işlemlerde kişilerden ücretlendirme alınmaktadır. Apostil tasdikli gerekli belgeleri ise doğum belgeleri, medeni durumunu net bir şekilde belirtilmiş olan belgesi, evlenme, evlilik cüzdanları, vekaletnameler Gerekmektedir. Finlandiya aile birleşimi adına yapılacak olan vize başvuru aşamalarında, başvuru yapacak olan şahısların Finlandiya sınırları içerisinde çalışıyor olmaları dahilinde bunu belirten bir maaş bordrosunun da birtakım belgeleri beyan edilmesi gerekmektedir.

 

Belgelerin doğru yansıtacak ve tam bir şekilde beyan edilmesi, tüm bunların yanı sıra teslim edilmesi dahilinde herhangi bir engel söz konusu değildir. Finlandiya aile birleşimi başvuru işlemleri ise, bu işlemleri gerçekleştirecek olan kişilerin ikamet ettikleri bölgeye göre iki ya da beş ay arasında sonuç bulmaktadır. Finlandiya konsolosluğunun kişilerden talep etmiş olduğu evraklarla birlikte aile birleşimi başvuru işlemlerini başvuru yapacak olan kişilerin tarafından sağlanması gerekmektedir. Ayrıca üç adet biyometrik fotoğrafında güncel bir şekilde olması önem arz eden konular arasında bulunmaktadır. Tüm bunlardan daha sonra pasaportun 8 yıldan daha az olmayacak bir şekilde başvuru aşamasında en az bir yıl daha geçerliliğini koruması talep edilmektedir.

 

Uluslararası bir geçerliliği sahip olan evlenme evraklarının aslı ve fotokopisi kesinlikle yetkili taraflara beyan edilmesi gerekmektedir. Başvuru yapacak olan kişilere ait nüfus kayıt örneğinin aslı ve iki adette fotokopisi başvuru dosyası belgesinin içerisine eklenmesi gerekmektedir. 18 yaşın altında bulunan kişiler ise başvuruda bulunan kişilere ait ücretler güncel bir şekilde öğrenerek tam bir fiyat dahilinde randevu sırasında teslim edilecek şekilde hazırlanması yetkililer tarafından talep edilmektedir ve başvuru ücretinin de ödenmesi gerekmektedir. Türkiye ülkesinin sınırları içerisine ait bulunan yetkili makamlar tarafından hazırlanmış olan bütün evrakların, Finlandiya makamları tarafından kabul görmesinden daha sonra evrakların doğruluğunun ve Apostil mührü olması kesinlikle önem arz eden konular arasında bulunmaktadır.

 

Finlandiya makamları tarafından beyan edilecek olan Apostil tasdikli evraklar yetkili sağlık müdürlüklerinden doğrulanması gerekmektedir. Bu işlemin ardından Apostil mührü ile onaylanması talep edilmektedir. İlgili ticaret odası tarafınca bu bilgiler doğrulanmalıdır ve Apostil mührü ile onaylanması gerekmektedir. Eğitim olarak yüksek lisans ya da akademik eğitim kurumlarından verilmiş olan diplomalarında, eğitim kurumunun merkez yöneticileri taraflarınca doğrulanmış bir şekilde Apostil mührü ile onaylanması gerekmektedir.

 

Hazırlanmış olan bütün evrakların ilgili nüfus müdürlüğü tarafından onaylandıktan daha sonra Apostil ile onaylanacak bir şekilde başvur belki dosyasını içerisinde eklenmesi talep edilmektedir. Finlandiya aile birleşimi için gerekli talep edilen bütün belgelerin yetkili mercilere ibraz edilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize doğru bir şekilde beyan edilmesi kişinin başvuru için oldukça büyük bir referans sağlamaktadır. Başvuru yapacak olan kişilerin evraklar içerisinde belirtilmiş olan bilgilerin bir başka diğer sistemler içerisinde de yer alacak olan bilgiler ile destekli olması gerekmektedir.Finlandiya’nın yetkili makamları bütün bilgileri ayrıntılı bir şekilde inceledikten daha sonra gerekli durumlarda ek evrak talebinde bulunabilme hakkına sahiptir. Teslim edilecek evrakların ise Finlandiya aslında sunmak oldukça önemlidir.

 

Aile birleşimine kim müracaat ediyor ise o kişinin başvuru yapması zorunludur. Finlandiya ülkesinin sınırları içerisinde bulunan Türkiye konsoloslukları ise sadece Türk vatandaşları arasındaki evlenme işlemlerini gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Her iki tarafında birbiriyle başka bir ülke Vatandaşı olması dahilinde konsolosluklar evlendirme işlemlerini yapamamaktadırlar. Ancak yetkili makam binaları içerisindeki nikah salonlarında kişiler evlenme işlemini gerçekleştirebilmekdedir.Bu belirtilmiş olan bilgilerin yanı sıra, evlenmeye dair herhangi bir sakıncanın bulunmaması halinde bunu belgeleyen bir evrakın da başvuru dosyası içerisinde yer alması gerekmektedir.

 

Türkiye içerisinde bulunan yetkililer tarafından kişilere verilmiş olan doğum kâğıt örneği ise Apostile gerek kalmaksızın, Finlandiya makamları tarafından kabul işlemi görmektedir. Finlandiya diye ya da Avrupa birliği üyesi vatandaşları ise bir kişi ile evli olan yabancı, en az beş yıllık bir oturum iznine sahip olmaktadır. Bu belirtilenlerin yanı sıra, bu çalışma izni yerine de geçebilmektedir. Süre bitiminde ise bu oturma izni en az beş yıl olacak şekilde yenilenmesi gerekmektedir.

 

Ancak vasiyeti üzerine alınmamış bir yabancı eşin, 18 yaşından küçük bir çocuğu da kapsayacak şekilde işlemler gerçekleştirilmektedir. Finlandiya ya da Avrupa birliği Vatandaşı ile evli olan kişinin ise, aile durumunu gösterecek bir belgenin de aynı zamanda tedarik edilmesi oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Ancak evliliğin yabancı bir kişinin oturma izle ya da Finlandiya Vatandaşı olması halinde, formalite bir evlilik izni verilmemektedir. Verilmiş ise de bu işlemin iptali gerçekleştirilmektedir.

Finlandiya Aile Birleşimi S.S.S

Finlandiya aile birleşimi vizesi kaç günde çıkar?

Finlandiya aile birleşimi vize başvuruları, başvuru sürecinin değerlendirilmesine Finlandiya yetkililerinin de katılması nedeniyle kısa sureli vizeye göre daha geç sonuçlandırılmaktadır. Konsoloslukların iş yükü ve yoğunluğuna göre Finlandiya aile birleşimi vizesi başvurularının sonuçlandırılması 55 günü bulabilmektedir.

Finlandiya aile birleşimi vizesi kimler alabilir?

Finlandiya aile birleşimi vizesine Finlandiya vatandaşı ile evlilik yapanlar ya da resmi olarak evliliği bulunmasa da bir Finlandiya vatandaşıyla 2 yıldır birlikte yaşayanlar, bu birlikteliği kanıtlayacak durumda olanlar veya Finlandiya vatandaşı ile ortak çocuğu olanlar başvuruda bulunabilirler.

Aile bireyleri üzerinden kimler Finlandiya aile birleşimi vizesine başvuru yapabilir?

Aile bireyleri Finlandiya’ da oturanlar, aile bireylerinden biri Finlandiya vatandaşı olanlar, aile bireylerine Finlandiya’ da iltica ya da koruma hakkı verilenler, aile bireyleri ya da bireylerinden biri Avrupa Birliği vatandaşı olanlar, Finlandiya aile birleşimi vizesi ile oturma iznini başvuruda bulunabilirler.

Bu web Sitesi’nin Konsolosluk veya herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır. Firmamız Danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette garanti ve taahhüt edilmemektedir.

Online Randevu Formu