Finlandiya Vizesi

Başvuru Merkezi

Nerelerdeyiz

  • Ankara
  • Antalya
  • İzmir
  • İstanbul
  • Gaziantep

Finlandiya Vize İşlemleri

Tüm vize işlemleriniz için...

Finlandiya Vize Başvuru Formu

Ücretsiz telefon desteği:

Online Randevu

Finlandiya Vize Başvuru Formu

Finlandiya vizesinin başvuru formu, başvuru belgeleri arasında yer alan oldukça büyük bir öneme sahip olan formdur. Finlandiya ülkesi için yapılacak olan başvuruların olumlu bir açıdan sonuçlanması için, pek çok belgenin sunulması da taraflarca talep edilmektedir. Toplanan bütün belgelerin Finlandiya Schengen vize başvuru formu içerisinde, özetli bir şekilde hazırlanarak belirtilmesi gerekmektedir.

Bütün Schengen ülkeleri için standart bir Schengen başvuru formu yer almaktadır. Ayrıca bu Schengen başvuru formlarının dilleri de seyahat yapılacak olan Schengen üyesi olan ülkelerin dillerine göre değişkenlikler göstermektedir. Örnek verecek olursak İtalya için İtalyanca, Finlandiya için ise Fince dili Schengen başvuru formu içerisinde kullanımaktadır. Ayrıca kişi Türkçe dilinde de gerekli talep edilen bilgileri formun içerisine açıklayıcı bir dil ile yazılmasında da herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bunların yanı sıra başvuru formu içerisinde yazılacak olan tüm harflerin büyük olması ve form da tükenmez kalem ile doldurulması gerekmektedir.

Başvuru formu içerisinde verilecek olan bilgiler ile ibraz edilecek olan bilgiler arasında uyumluluk olması gerekmektedir. Ancak evraklar ve belgeler arasında uyuşmazlıklar söz konusu ise, yetkili makamlar tarafından kişinin yapmış olduğu vize başvuru değerlendirme süreci olumsuz bir şekilde sonuç almaktadır.

Finlandiya vize başvuru formu, yetkili makamlar tarafından oluşturulmuştur. Bu başvuru formunun oluşturulma amacı ise, seyahat edecek olan, yani vize başvurusunda bulunacak olan kişiyi daha ayrıntılı ve sağlıklı bir şekilde tanımak amacı ile oluşturulmuştur. Bu nedenle, kişinin form içerisinde belirtecek olduğu bilgilerin tutarsız olmaması ve doğruyu yansıtması gerekmektedir. Akabinde, tutarsız ve hatalı bilgilerin beyan edilmesi halinde kişinin, vize almaya süreci uzamaktadır ya da direkt olarak ret cevabı ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca, kişi tutarsız bilgilerin yanı sıra hatalı bilgilerin de beyanında bulunur ise, konsolosluk ya da büyükelçilik tarafından başvuru sahibine cezai işlemler adına yaptırımlarda uygulanabilmektedir.

Finlandiya vize başvuru formunun, eksiksiz ve gerçek ile uyumlu bir şekilde doldurularak vize müracaatında gerekli olan evraklar ile dosya içerisine konulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Finlandiya vize başvuru formu ile beraber sunulacak olan bilgilerin kesinlikle birbiri ile uyuşması gerekmektedir. 

Ayrıca kişinin başvuru formunun ilgili yerine atacak olduğu imza ile, mevcut bulunan pasaportundaki imzalar arasında uyumluluk şarttır. İkisi arasında herhangi bir uyuşmazlık yetkili makamlar tarafından tespit edilir ise, kişinin yapmış olduğu Finlandiya vize başvuru sürecinin değerlendirilme aşamasında verilen karar direkt olarak ret cevabıdır. Finlandiya ülkesine adına doldurulacak olan başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması, vize müracaat evraklarının doğru bir şekilde organize edilmesi ve beraberinde yenilenmiş bir pasaport ile kişi, Finlandiya vize başvuru işlemlerini başlatabilmektedir.

Finlandiya ülkesi, Avrupa Birliği’nde ve Schengen sınırları içerisinde bulunan bir bölgede yer almaktadır. Finlandiya için yapılacak olan başvurular oldukça yüksek sayıda belgelerin toparlanması ve organize edilmesinden oluşmaktadır. Yetkili makamların öncelik verdiği listenin doğrultusunda hazırlanmış olan başvuru evrakları ile beraber kişi, Finlandiya ülkesi için almak istediği vize işlemlerini başlatabilme hakkına sahiptir. Konsolosluğun ve yahut danışmanlık yapan firmaların önerisi doğrultusunda hazırlanmış olan başvuru belgeleri ile Finlandiya vizesinin alınması bir hayli kolaylaşmaktadır.

Finlandiya vizesi adına talep edilmiş olan evraklar, eksiksiz ve tutarsız bir şekilde bir araya getirilerek konsolosluğun ve yahut büyükelçiliklerin yetki sahibi edilmiş olan vize merkezlerinden kişi temin edebilme hakkına sahiptir.

Finlandiya Vizesi Kaç Günde Sonuçlanmaktadır?

Finlandiya vizesi, kişinin almış olduğu vize türüne göre değişkenlikler göstermektedir. Bu nedenle kişi bu durumları göz önünde bulundurur ise, ortalama bir süre zarfı içerisinde 10 iş günü içerisinde kişinin yapmış olduğu vize başvuru sürecinin değerlendirme aşaması tamamlanmaktadır. Ayrıca başvuruda bulunacak olan kişinin, yetkili makamların yoğunluk tarihlerini ve bunun beraberinde her iki ülkenin de yoğunluklarını göz önünde bulundurarak başvuru yapılması tavsiye edilmektedir.

Ayrıca, bunun yanı sıra kişinin yetkili mercilerin talep etmiş olduğu evrakların teslimini istenilen niteliklere uygun bir şekilde teslim etmesi gerekmektedir. Akabinde, teslim edilen evraklarda herhangi bir eksiklik ya da yanlış bilgilerin ibraz edilmesinden kaynaklanacak durumlar, kişinin Finlandiya ülkesi adına yapmış olduğu başvuru değerlendirme süreci ne yazık ki olumsuz bir şekilde sonuçlanmaktadır.

Finlandiya Vizesinin Reddi

Kişi, Finlandiya ülkesi adına yapmış olduğu vize başvurusundan ret cevabı ile karşı karşıya kalmış olabilmektedir. Bunun nedeni ise, konsolosluğun tutarsız bilgileri tespit etmesi ya da kişi tarafından eksik evrakların beyan edilmiş olmasıdır. Ayrıca, yetkili mercilere sunulacak olan evrakların içerisinde, kişi hatalı bir bilgi beyanında bulunur ise, konsolosluk ya da büyükelçilik tarafından şahsına cezai yaptırımlar uygulanabilmektedir.

Kişi bu durumunda, Finlandiya vizesi adına hazırlanmış olan başvuru evraklarını gözden geçirerek tekrardan hazırlaması gerekmektedir. Ayrıca kişinin, yeniden Finlandiya vize başvurusunda bulunması hakkında herhangi bir yasal engel söz konusu değildir. Kişi, talep edilen düzeyde ve yetkili makamların talep etmiş olduğu niteliklerin doğrultusunda tekrardan başvuru yapabilme hakkına sahiptir. Ayrıca kişi, Finlandiya Konsolosluk hakkında yasal bir işlem başlatabilmektedir.

Ayrıca tüm bunların yanı sıra, kişinin başvuruda bulunacak olduğu pasaportunun da 10 yıldan eski olmaması gerekmektedir. 10 yıldan eski olan pasaportlar ile kişi vize başvurusunda bulunma hakkına sahip değildir. Bu nedenle kişi, yetkili nüfus müdürlükleri tarafından mevcut pasaportunun yenilemesi talep edilmektedir. Ayrıca pasaport içerisinde eksik bir sayfanın bulunması ve beraberinde pasaportu deforme olmuş ise yine kişinin başvuru yapma hakkı yoktur.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra kişinin yine pasaportunun geçerlilik tarihi, Finlandiya ülkesinden dönüş yaptığı tarihten itibaren en az 3 ay daha geçerliliğini koruması gerekmektedir. 18 yaş altında bulunan çocuklar ise başvurularını ebeveynlerinin imzaları ile gerçekleştirme hakkına sahiptir. Ayrıca, belirli bir yaşa kadar çocuklardan vize başvuru harç bedeli alınmamaktadır.

Kişinin Finlandiya Schengen başvurusu içerisinde bulunan evraklarda, herhangi bir tutarsızlık söz konusu ise kişinin direkt olarak yapmış olduğu vize başvuru sürecinin değerlendirme aşaması olumsuz bir şekilde sonuçlanmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda kişinin vize başvurusu yapmadan önce oldukça dikkatli bir şekilde evraklarını güncel listeye göre hazırlaması gerekmektedir.

Finlandiya vize başvuru işlemleri, vize merkezleri ya da firmaları aracılığı ile yürütülmektedir. Finlandiya Schengen vizesinin karar aşaması ise sadece yetkili kurum ve kuruluşlara aittir. Schengen vizesi, kişiye her ne kadar Schengen sınırları içerisinde dolaşım hakkı tanısa da, Schengen vize başvuru sonucunda başvuru yapılan ülkenin Türkiye sınırları içerisinde, dış temsilcilikleri bulunan kurumlar karar verme yetkisine sahiptir.

Kişi, Finlandiya vizesi adına talep edilen gerekli ve güncel evrak listesine vize merkezlerinden ya da vize başvuru firmalarından ulaşabilmektedir. Ayrıca, resmi siteden de bu bilgiye ulaşabilmektedir. Yetki sahibi edilmiş olan vize merkezleri ise, kişinin tarafına göndermiş olduğu e-mail ya da SMS yolu ile bilgilendirmeler dahilinde, tarafına hiçbir şekilde ücret talebinde bulunma hakkına sahip değildir.

Vize merkezleri ya da firmaları, belirli hizmetler kapsamı içerisinde sadece kişiden kendi tarafına ücret talebinde bulunabilme hakkına sahiptir. Ayrıca vize harç bedelleri ise de yetkili makamlara yapılmaktadır.

Finlandiya Vize Başvuru Formu S.S.S

Finlandiya vize başvurusu formu elle mi doldurulacak?

Finlandiya vize başvurularında en önemli evraklardan biri olan Finlandiya vizesi başvuru formu online olarak doldurulması gereken bir formdur. Yetkili başvuru merkezlerinin Web siteleri üzerinden ulaşılarak bilgisayar tabanlı olarak doldurulmalı ve sisteme kayıt ettirilmelidir.

Finlandiya vizesi başvuru formu

Başvuru sahibinin pasaportu, işlenmiş sayfalarının fotokopisi ile birlikte,
2 tane biyometrik fotoğraf,
Tam tekmil nüfus kayıt örneği ile kimlik belgesi,
Seyahat sağlık sigortası,
Banka hesap özeti

Finlandiya vizesi almak için ne yapılmalıdır?

Finlandiya vizesi almak için öncelikle detaylı olarak ve kesin biçimde seyahat planı ortaya çıkartılmalı ve yasal başvuru merkezleri aracılığı ile bu seyahat planı kapsamında Finlandiya vizesi başvuru formu doldurulmalıdır. Vize harcı yatırılmalı ve eksiksiz hazırlanmış bir evrak dosyasının sunumu için başvuru merkezinden randevu alınmalıdır.

Bu web Sitesi’nin Konsolosluk veya herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır. Firmamız Danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette garanti ve taahhüt edilmemektedir.

Online Randevu Formu